Sporenie do drahých kovov

Prečo je dôležité mať v sporiacom portfóliu zlato a striebro?

Existuje veľa dôvodov, prečo je fyzické vlastníctvo zlata a striebra najlepší spôsob, ako investovať v časti cyklu, v ktorom sa nachádzame.

1. Počas 500 rokov boli zlato a striebro jedinými aktívami, ktoré nikdy nezlyhali. Vzhľadom k tomu, že sú to hmotné aktíva neodmysliteľnej hodnoty, ich kúpna sila nikdy neklesne na nulu.

2. Sú to finančné aktíva, ktoré môžu byť absolútne súkromné a nemusia byť súčasťou finančného systému.

3. Sú jedinými z mála finančných aktív, ktoré nie sú zároveň pasívom nejakého iného subjektu. Akcie, dlhopisy, deriváty, ako termínové obchody a ETF, vyžadujú výkon vydavateľa alebo protistrany. Každé hotové peniaze vyžadujú výkon vlády, ktorá ich vydáva, aby mali hodnotu. Ak vláda zlyháva, zlyháva aj mena. Zlato a striebro nikdy.

4. Zlato a striebro môžu byť vaším úplným vlastníctvom. Napríklad nehnuteľnosť nikdy úplne nevlastníte. Pokiaľ si myslíte, že áno, skúste pár rokov neplatiť daň z nehnuteľnosti.

5. Sú to bezpečne uložené investície, ktoré stúpajú počas ekonomického zvratu, vojny, terorizmu a prírodnej katastrofy.

6. Je dokázané, že sa osvedčili v dobe inflácie a deflácie.

7. Majú vysokú „hustotu hodnoty“. To znamená, že na rozdiel od medi alebo nafty, poskytujú významnú kúpnu silu už veľmi malé množstvá zlata a striebra.

8. Majú nízky bid/ ask spread (rozptyl medzi dopytom a ponukou) na rozdiel od diamantov a zberateľských mincí, ktoré môžu mať spread 15 až 100 percent.

9. Každá unca má rovnakú hodnotu. Na druhej strane, každý diamant alebo zberateľská minca sú rozdielne a vyžadujú určenie ich hodnoty.

10. Fyzické zlato a striebro sú samé o sebe peniazmi.

Doporučujeme vám, aby ste voči zlatu a striebru zaujali základnú pozíciu ich vlastnenia vo fyzickej forme.