Drahé Kovy

Prečo by drahé kovy nemali chýbať vo vašom portfóliu

Zlato

Zlato ako jediná mena dokázalo prekonať všetky krízy, rozpady štátov, vojny, zmeny politických režimov.

Súčasné peniaze neustále strácajú dôsledkom inflácie svoju hodnotu. Zlato si naopak svoju hodnotu udržiava. Na základe histórie je možné vidieť, že práve v čase krízy hodnota a dopyt po zlate rastie. Tento fakt predurčuje zlato byť investíciou najbližšej dekády.

Striebro

Moderný život, ako ho poznáme, by bez striebra nemohol existovať.

Vďaka svojim vlastnostiam má striebro nenahraditeľné využitie v priemysle. Striebro sa taktiež vďaka svojim antibakteriálnym účinkom používa na čistenie jednej z najdôležitejších komodít budúcnosti – vody.

Platina

Platina patrí k najdrahším, najvzácnejším a zriedka sa vyskytujúcim ušľachtilým kovom.

Platina je zo všetkých kovov najlepšie znášaná telom a orgánmi a preto nachádza uplatnenie vo výrobe medicínskych sond, ako aj kardiostimulátorov. Automobilový priemysel je jedným z najväčších spotrebiteľov platiny, ktorá sa používa v katalyzátoroch výfukových plynov.

Paládium

Primárne sa používa ako priemyselný katalyzátor a v šperkárstve.

Paládium zastáva veľmi dôležitú úlohu v technológii palivových článkov, ktorá sa môže stať novou pohonnou hmotou pre automobily.