Zlato

Zlato je považované za jeden z najvzácnejších ušľachtilých kovov nachádzajúcich sa v zemskej kôre.

História jeho spracovávania siaha až do obdobia 6000 rokov p.n.l. V prírode sa vyskytuje skoro výhradne iba ako rýdzi kov, prípadne v zliatine so striebrom nazývanej elektrum. Práve vďaka týmto vlastnostiam bolo zlato v minulosti veľmi často využívané, pretože jeho spracovávanie nevyžadovalo zložité technológie získavania z iných rúd. Prvé zlaté mince sa používali ako platidlo v Egypte (shekel) už v období 1500 p.n.l..

Medzi najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce využívanie zlata nielen v minulosti ale aj v súčasnosti sú jeho vlastnosti. Zlato je mäkký kov, ktorý je oproti iným kovom inertný voči bežným chemickým vplyvom, ako napríklad voda alebo vzduch. Vďaka tejto vlastnosti zlato nikdy nehrdzavie. Zlato sa taktiež vyznačuje veľkou hustotou, vysokým leskom a dobrou tepelnou a elektrickou vodivosťou. Aj vďaka týmto vlastnostiam má zlato neustále svoje využitie aj v súčasnom priemysle.

Ponúkame vám zlato v štandarde

Good Delivery

Keď už vlastniť drahé kovy, tak prečo nie v tom najvyššom a najlikvidnejšom štandarde na svete.

Prečo investovať do zlata

Obmedzené zásoby

Zásoby zlata sú obmedzené a nie je ho možné umelo vytvoriť. Na druhej strane dopyt po zlate neustále rastie a pri súčasnom trende ťažby vydržia zásoby zlata na približne 15 rokov.

Najstaršia mena na svete

Zlato sa používalo ako platidlo už pred viac ako 3000 rokmi. Do súčasnosti neexistuje na svete žiadna iná mena, ktorá by bola tak dlho rešpektovaná ako platidlo.

~

Ochrana pred krízami

Zlato ako jediná mena dokázalo prekonať všetky krízy, rozpady štátov, vojny, zmeny politických režimov. Na základe histórie je možné vidieť, že práve v čase krízy hodnota a dopyt po zlate rastie.

}

Uchovanie hodnoty

Súčasné peniaze neustále strácajú dôsledkom inflácie svoju hodnotu. Zlato si naopak svoju hodnotu udržiava. Zatiaľ čo v minulosti ste si mohli za 1 Oz kúpiť jeden oblek, pri súčasných cenách by ste si za rovnakú uncu kúpili minimálne dva obleky.

Diverzifikácia

Ekonómovia odporúčajú aby mal človek minimálne 10% majetku krytého zlatom. Popri ostatných investičných aktívach tak môže zlato rozkladať riziko Vašich investícií v nepriaznivých časoch.

Potenciál a využitie zlata

Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam má zlato využitie vo viacerých oblastiach.

  • Výroba šperkov 52% 52%
  • Odliatky a mince 25% 25%
  • Elektronika 9% 9%
  • Ďalší priemysel 7% 7%
  • Centrálne banky 5% 5%
  • Dentálna hygiena 1% 1%
  • Iné 1% 1%

Výroba šperkov

Zlato sa používa najmä na výrobu šperkov a to vo forme zliatin so striebrom, meďou, zinkom, paládiom či niklom.

Odliatky a mince

Vďaka tomu, že si zlato uchováva svoju hodnotu v čase, je využívané aj na investičné účely.

Elektronika

Vzhľadom k svojej vynikajúcej elektrickej vodivosti a inertnosti voči vplyvom prostredia sa veľmi často používa v mikroelektronike a počítačovom priemysle.

Dentálna hygiena

Zlato je už dlhý čas súčasťou väčšiny dentálnych zliatin, teda materiálov slúžiacich v zubnom lekárstve ako výplne zubov napadnutých zubným kazom alebo na konštrukciu mostíkov a iných aplikácií.

Rezervy v centrálnych bankách

Zlato tvorí neoddeliteľnú súčasť štátnych rezerv centrálnych bánk po celom svete. Banky si medzi sebou taktiež kryjú medzibankové obchody práve zlatom v GOOD DELIVERY Štandarde.

Ďalší priemysel

Medicína, Vesmírny program, Solárne články, Nanotechnológie, …

Zlato je najstaršou menou na svete, ktorá ako jediná prekonala všetky krízy, vojny, rozpady krajín a iných mien.