Daňové výhody

Zaujíma vás, ako najvýhodnejšie nakúpiť fyzické biele kovy?

Striebro, platina, paládium a DPH

Na tieto 3 tzv. investičné biele kovy sa vzťahuje DPH pri nákupe. V Európe sú tieto cenné kovy pri nákupe zaťažené DPH, pretože sú vo veľkej miere potrebné pre priemyselnú výrobu. V Slovenskej republike je to 20% DPH a v rámci Českej republiky je to 21% DPH.

Vďaka uskladneniu v trezoroch s najvyšším zabezpečením, v spoločnostiach BRINKS a LOOMIS /ocenených ako najlepšie uskladnenie drahých kovov renomovaným časopisom Focus Money/, nakupujú naši klienti pri uskladnení v bezcolných zónach týchto spoločností investičné zliatky striebra, platiny a paládia bez DPH.

To znamená okamžitú úsporu v rámci nákupu o 20% resp. 21% oproti ostatným predajcom striebra, platiny a paládia. V rámci jedného depozitu v spol. Auvesta tak môžete nakupovať investičné zliatky zlata, striebra, platiny a paládia bez DPH a ľubovoľne si určiť pomerové rozloženie medzi týmito cennými kovmi, podľa Vašich preferencií.