Online Depozit

Uvažujete chrániť si úspory a kúpnu silu svojich finančných rezerv pre potreby dôchodkovej renty?

Fyzické zlato či striebro by dnes malo byť súčasťou každého portfólia, pretože slúži ako prostriedok udržateľnosti kúpnej sily v čase, keď ničím nekryté peniaze hromadným zvyšovaním peňažnej zásoby strácajú svoju hodnotu a kedy štáty výrazne zvyšujú svoje riziko kredibility v rámci obrovského zadlžovania.

Vhodne zvolenou investičnou stratégiou tak klienti budú pripravení na časy dobré, kedy sa ekonomike darí a finančné aktíva rastú, ale aj na časy zlé, ktoré sú prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou investičného života, a kedy naopak reálne a rýchlo likvidné aktíva poskytujú stabilitu a istotu. Zlato a striebro ťaží z inflačného prostredia. Čím vyššia inflácia je, tým viac cena zlata a striebra rastie a pomáha tak ochrániť úspory a kúpnu silu svojich držiteľov.

Plán dôchodkov s depozitným účtom drahých kovov: S istotou do svetlej budúcnosti!