Paládium

Paládium je mäkký striebrobiely kov podobný platine.

Z kovov platinovej skupiny má najmenšiu hustotu a najnižší bod topenia. Chemicky pôsobí podobne ako platina a ťaží sa z niektorých medených a niklových rúd. Primárne sa používa ako priemyselný katalyzátor a v šperkárstve. Vyskytuje sa rýdze a býva v určitom percente vždy prítomné v horninách obsahujúcich platinu a ródium. Jeho najväčšími dodávateľmi na svetový trh je Rusko, ktoré ťaží na Sibíri 44% svetovej produkcie a Južná Afrika so 40%. Za nimi nasledujú Kanada so 6% a USA s 5%. Ide o jediných veľkých producentov tohoto prvku.

Paládium ukladá a čistí vodík tak dobre, ako žiaden iný materiál. Z tohoto dôvodu je tento kov, rovnako ako platina, dôležitý pre použitie v automobilovom priemysle na výrobu katalyzátorov. Paládium zastáva veľmi dôležitú úlohu v technológii palivových článkov, ktorá sa môže stať novou pohonnou hmotou pre automobily. Podľa názoru expertov už viac rokov presahuje dopyt po paládiu jeho ponuku. Celosvetovo sa ročne vyprodukuje cca. 200 ton paládia. Podľa odhadov expertov by ročný dopyt mal predstavovať dokonca cca. 500 ton.

Prečo investovať do paládia

Obmedzené zásoby

Zastúpenie paládia v zemskej kôre je veľmi malé.

Rozvoj automobilového priemyslu

Automobilový priemysel je jedným z najväčších spotrebiteľov paládia, ktoré sa používa v katalyzátoroch výfukových plynov.

Palivové články

Paládium zastáva veľmi dôležitú úlohu v technológii palivových článkov, ktorá sa môže stať novou pohonnou hmotou pre automobily.