Striebro

O striebre sa hovorí ako o mladšom súrodencovi zlata.

Po zlate je striebro najstarším známym ušľachtilým drahým kovom používaným človekom už od staroveku. Striebro, rovnako ako zlato, sa používalo ako prostriedok výmeny a plnilo monetárnu funkciu. V zemskej kôre sa striebro vyskytuje vzácne. V prírode je ho možné nájsť aj v čistej forme, najčastejšie sa však vyskytuje ako chemická zlúčenina v rudách. Takmer vždy je striebro prímesou v rýdzom prírodnom zlate. Zdrojom pre priemyselné získavanie striebra sú rudy olova, medi, niklu alebo zinku.

Striebro je mimoriadne obľúbené najmä pre jeho stálosť, mnohostranné využitie a v neposlednom rade krásu. Vyznačuje sa najlepšou elektrickou a tepelnou vodivosťou zo všetkých známych kovov. Najväčšími svetovými producentmi sú Mexiko, Kanada, Peru, Austrália a USA. Striebro sa v súčasnosti pomaly stáva vzácnejším drahým kovom ako zlato. Hlavným dôvodom je spotreba vyťaženého striebra i spotreba zásob striebra. Striebro je so svojimi viac ako 10 000 možnosťami využitia pre človeka hneď po rope doposiaľ druhou najužitočnejšou komoditou v histórii. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam sa striebro využíva priamo vo všetkých odvetviach priemyslu.

Ponúkame vám striebro v štandarde

Good Delivery

Keď už vlastniť drahé kovy, tak prečo nie v tom najvyššom a najlikvidnejšom štandarde na svete.

Prečo investovať do striebra

Obmedzené zásoby

Zásoby striebra sú obmedzené. Vzhľadom k jeho nevyhnutnému využitiu v priemysle sa jeho produkcia zvyšuje. Pri súčasnom trende ťažby vydržia zásoby striebra na približne 20 rokov.

Najstaršia mena na svete

Už v minulosti sa striebro, rovnako ako zlato, využívalo ako platidlo a plnilo monetárnu funkciu.

Využitie v priemysle

Vďaka svojim vlastnostiam má striebro nenahraditeľné využitie v priemysle. Moderný život, ako ho poznáme, by bez striebra nemohol existovať.

Antibakteriálne účinky

Už v stredoveku začali ľudia vyrábať riad zo striebra, pretože prišli na jeho schopnosť ničiť baktérie. Striebro sa taktiež využíva na dezinfekciu jednej z najdôležitejších komodít budúcnosti, a to vody.

Potenciál a využitie striebra

Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam má striebro najpodstatnejšie využitie v priemysle.

  • Elektrický priemysel a elektronika 23% 23%
  • Výroba šperkov 20% 20%
  • Odliatky a mince 20% 20%
  • Fotovoltaický priemysel 7% 7%
  • Strieborný servis (príbory, nádoby…) 5% 5%
  • Zváračský priemysel 5% 5%
  • Fotografický priemysel 4% 4%
  • Ďalší priemysel a iné využitie 16% 16%

Čistenie vody

Striebro sa vďaka svojim antibakteriálnym účinkom používa na čistenie jednej z najdôležitejších komodít budúcnosti – vody.

Medicína

Vďaka svojmu antibakteriálnemu účinku je striebro využívané aj v medicíne.

Elektronika

Vzhľadom k svojim vlastnostiam sa striebro používa pri výrobe elektroniky, počítačov, mobilných telefónov, automobilov, …

Energie

Striebro je vďaka svojej elektrickej a tepelnej vodivosti dôležitou súčasťou pri výrobe solárnych panelov a fotovoltaických článkov.

Chemický priemysel

Striebro má veľké využitie v chemickom priemysle pri výrobe etylénoxidu a formaldehydu, ktoré sú dôležité pri výrobe plastov.

Ďalšie oblasti využitia…

Striebro sa používa v kozmonautike, lekárstve, pri výrobe CD a DVD nosičov, vo fotografickom priemysle, v sklenárstve , v stavebnom priemysle, pri výrobe batérií, ložísk, katalyzátorov, v zubnom lekárstve, zrkadlá, reflexné povrchy, …

Využitie striebra ako komodity v priemysle neustále narastá.