Platina

Platina patrí k najdrahším, najvzácnejším a zriedka sa vyskytujúcim ušľachtilým kovom.

História jej používania siaha až do obdobia predkolumbijskej éry. Platina má zaujímavé chemické a fyzikálne vlastnosti. Je ťažšia ako železo ale zároveň sa jedná o poddajný a dobre kujný kov.

Platina patrí k prvkom s najvyššou hustotou a vynikajúcou odolnosťou voči korózii a opotrebovaniu. Má pomerne dobrú tepelnú a elektrickú vodivosť. Hovorí sa jej aj malé striebro pre striebristo bielu farbu. Názov platina pochádza zo zdrobneniny španielskeho názvu striebra – plata. Platina sa v prírode vyskytuje obyčajne v podobe malých šupiniek, zŕn alebo drobných okruhliakov. Jej zastúpenie v zemskej kôre je veľmi malé. Najbohatšie svetové náleziská platiny sú v Južnej Afrike, kde sa v niektorých hlbinných doloch v Juhoafrickej republike ťaží až zo štvorkilometrovej hĺbky.

Prečo investovať do platiny

Obmedzené zásoby

Zastúpenie platiny v zemskej kôre je veľmi malé.

Rozvoj automobilového priemyslu

Automobilový priemysel je jedným z najväčších spotrebiteľom platiny, ktorá sa používa v katalyzátoroch výfukových plynov.

Medicína

Platina je zo všetkých kovov najlepšie znášaná telom a orgánmi a preto nachádza uplatnenie vo výrobe medicínskych sond, ako aj kardiostimulátorov.