Online Depozit

Vďaka online depozitu máte správu svojich drahých kovov výlučne vo vlastných rukách
Môžete tak drahé kovy nakupovať, predávať, prevádzať na iné depozity, meniť medzi sebou alebo si ich dať doručiť domov.

Všetko jednoducho, rýchlo, transparentne a nezávisle na mieste, na ktorom sa momentálne nachádzate.

Nákup

Predaj

Transfer

Switch

Cash-plán

Dodanie

Výhody Depozitu

Transparentnosť

Vo svojom depozite vidíte na cent presné množstvá drahých kovov, ktoré vlastníte. Zároveň máte prehľad o mieste uloženia, spoločnosti, ktorá Vaše kovy stráži, poistné zmluvy,…

Bezpečnosť

Všetky Vaše transakcie sú zabezpečené bezpečnostnými štandardami.

Poistenie

Vaše drahé kovy sú poistené v plnej výške podľa aktuálneho stavu Vášho depozitu. Prehľad poistných zmlúv ako aj nezávislých auditov vidíte vo Vašom Online Depozite.

Funkcie

Najdôležitejšie funkcie správy Vašich drahých kovov prostredníctvom Online Depozitu.

Funkcie

Online nákup drahých kovov

Jednoduchý, celosvetový, rýchly, prehľadný a hlavne plne zabezpečený nákup zlata, striebra, platiny, paládia a investičných mincí. Zadajte si pomer drahých kovov v akom chcete nakupovať, preveďte peniaze a drahé kovy sa Vám pripíšu na účet.

Predaj

Online predaj drahých kovov

Celosvetový predaj drahých kovov s presnosťou na cent. Zadajte množstvo alebo sumu, akú chcete odpredať, a peniaze Vám budú prevedené na Vami uvedený účet.

Transfer

Bezplatný prevod drahých kovov

Vďaka transferu môžete bezplatne odosielať alebo prijímať drahé kovy medzi dvoma online depozitmi.

Switch

Online výmena drahých kovov

Táto funkcia Vám umožňuje vymeniť jeden drahý kov za druhý. Po zadaní Vašich požiadaviek sa drahý kov odpredá a nakúpia sa Vami zadané iné kovy.

Cash Plán

Pravidelný odpredaj drahých kovov

Nastavte si svoj cash plán a drahé kovy sa Vám budú v pravidelných intervaloch odpredávať a peniaze prevádzať na účet. Týmto spôsobom si môžete nastaviť pravidelnú rentu z Vášho depozitu.

Dodanie

Doručenie drahých kovov domov

Rozhodnite sa, aké drahé kovy si chcete nechať doručiť, určite ich množstvo, gramáž odliatkov, dopravnú spoločnosť a Vaše drahé kovy Vám prídu priamo domov.