PLÁN SPORENIA u jedného z najlepších nemeckých obchodníkov s drahými kovmi

V pozícii popredného obchodníka s drahými kovmi Európy sme vašim kompetentným partnerom na ceste k portfóliu v zlate. S pomocou Auvesta plánu sporenia v zlate investujete pravidelne do fyzického zlata a budujete si gram za gramom majetok. Individuálne, prispôsobené vašim želaniam a za férových podmienok.

Zdroj : https://www.auvesta.sk/unternehmen.php#Rating

Takto to funguje :

Sporte vo forme fyzických odliatkov zlata, striebra, platiny, paládia & mincí.

S každou platbou nakupujete za výhodnejšie ceny podiely na veľkých odliatkoch drahých kovov alebo mincí.

Online nákup a predaj zlata – celosvetovo a s rýchlosťou

Jednoducho a flexibilne

Možné už od 25,– € mesačne

S každou platbou nadobúdate fyzické zlato

Online predaj kedykoľvek možný

Žiadna minimálna doba trvania

Žiadne výpovedné lehoty

Žiaden mesačný záväzok nákupu

Certifikovaná bezpečnosť

Nakoľko sme v porovnaní s najznámejšími nemeckými online obchodníkmi so zlatom a ich pobočkami obstáli ako viacnásobne vyznamenaná spoločnosť, ktorá sa venuje obchodu s drahými kovmi, môžete sa spoľahnúť na naše služby.

Drahé kovy uskladníme bezpečne a profesionálne v sklade s najvyšším zabezpečením u renomovaných partnerov

Pravidelná kontrola uskladnenia zo strany nezávislého kontrolóra

Ročné preverenie zo strany nezávislého auditora

Prvotriedny servis

Platby budú denne prevedené v delení 0,0001 do veľkých fyzických odliatkov

Každá prijatá platba a nákup sú vykázané v login oblasti

Obraty a stavy sú kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu vo vašom online depozite

Bezplatné zasielanie a prijatie zlata

Online výmena na iné drahé kovy
Online dodanie na vyžiadanie

Zdroj : https://www.auvesta.sk/sparplan.php