Priemerný efekt nákladov

Poznáte výhody priemerného efektu nákladov pri pláne sporenia?

Pravdepodobne ste už počuli o princípe priemernej ceny.

Tento efekt využívajú klienti, ktorí každý mesiac investujú do nákupu cenných kovov, do budovania svojho majetku či dôchodkovej rezervy, rovnaké množstvo peňazí.Tým sa zníži priemerná nákladová cena a podľa toho sa upraví návratnosť.

Oproti jednorazovej investícii má plán sporenia ešte jednu výhodu.Investori, ktorí pravidelne investujú fixnú sumu, si nemusia robiť starosti so správnym alebo nesprávnym časom nákupu a preto sú málo ovplyvnení cenovými výkyvmi.
Skúsenosti s priemerným efektom nákladov (ďalej Cost-Average-Effekt-CAE) nám ukazujú, že ak dlhodobo kupujete určitý typ cenného kovu alebo kombináciu cenných kovov v pravidelných intervaloch, výsledkom je nižšia priemerná cena.

Ako to funguje – je to jednoduché, nakupujete raz v najvyššom bode ceny, raz v najnižšom bode ceny. Výsledkom je to, že priemerná cena je nižšia ako nákupná cena pri maximálnej cene. Z toho vyplýva, že výsledkom dlhodobých plánov sporenia je nižšia cena.

Ako protiklad plánu pravidelného sporenia je jednorazová investícia. Na základe skúseností z praxe vieme, že stratégiám pravidelného sporenia alebo jednorazovej investície je možné určiť jasné hranice. CAE má určité negatívne účinky, krátke doby sporenia nemusia prinášať očakávaný efekt.
Znamená to však, že by mal byť CAE menej využívaný? To sa dá jednoznačne poprieť. Výhodou programu CAE a plánov sporenia je, že funguje aj pri malom rozpočte. Pri rozhodovaní sa pre CAE by ste mali mať vždy na pamäti, že návratnosť investícií je nižšia. Avšak, túto nižšiu návratnosť investícií, kompenzuje možnosť považovať portfólio za bezpečnú rezervu.

Záverom ešte stručné zhrnutie vysvetlenia funkcie priemerného efektu nákladov /CAE / pri pláne sporenia.

Keď kupujete cenné kovy s mesačnými platbami sporenia bez načasovania trhu, potom by ste bez ohľadu na čas nákupu, mali dosiahnuť priemernú nižšiu kúpnu cenu . Dôvod je ten, že nakupujete v rastovom aj klesajúcom vývoji ceny a vždy v pevnom časovom okamihu a na pevnej úrovni.