Investičné a sporiace plány Auvesta

Ak ste človek, ktorý plánuje a prezieravo rieši svoje rezervy, určite sa identifikujete s jednou z nasledujúcich myšlienok.

1. Máte nejaké úspory, chcete zajtra investovať do niečoho, čo vám poskytne istotu a nechcete sa každý deň pozerať na cenu.

2. Vaše peniaze na bankovom účte nielen stagnujú, ale v dôsledku inflácie každý deň tiež strácajú na hodnote.

3. Váš dôchodkový plán prichádza o peniaze a vy viete, že keď ich dostanete späť, nebude naplnené Vaše očakávanie.

4. Počuli ste, že zlato sa z dlhodobého hľadiska vždy zhodnocuje, dozvedeli ste sa o spoločnosti Auvesta a chcete si porovnať informácie o spoločnosti Auvesta, aby ste zistili, či je bezpečné investovať do zlata, striebra, platiny, palládia.

5. Myslíte si, že nechať peniaze, na ktoré ste tak tvrdo pracovali, na sporiacom účte v banke, nie je múdry spôsob ako chrániť a zveľaďovať svoje aktíva.

6. Chcete vytvoriť dedičstvo v strednodobom a dlhodobom horizonte.

7. Chcete diverzifikovať svoje portfólio o drahé kovy.

8. Máte obavu o svoju budúcnosť a chcete si vytvoriť plán odchodu do dôchodku.

9. Je to spôsob, ako zjednotiť majetok ako dedičstvo a ľahko ho rozdeliť podľa likvidity zlata.

10. Hľadáte alternatívu k dôchodkovým plánom.

Ak ste boli, alebo ste v niektorej z týchto situácií, tento pohľad na Auvestu môže byť zaujímavý z dôvodu ochrany vašich úspor, alebo jednoducho kvôli diverzifikácii vášho portfólia a vytvorenia si rezervy pre váš odchod do dôchodku vo forme zlata a drahých kovoch.

Bližšie informácie získate vypísaním nášho kontaktného formuláru.